http://hd-players.com/ - купить в Интернет-магазине HD медиаплееров (медиацентров) FullHD HDD BD плеер по хорошей цене с доставкой

Інформація

 

Статут 2018р.

ВИПИСКА.

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 30.05.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 24.04.2018.

Протокол ЗЗА 2018 № 23.

Протокол реєстраційної комісії 24.04.2018.

Протоколи лічильної комісії 24.04.2018.

Положення про загальні збори.

Положення про наглядову раду.

Подоження про одноосібний виконавчий орган.

Положення про ревізійну комісію.

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 19.04.2018 р.

Річний звіт емітента за 2017 рік.

Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Звіт директора за 2017 рік.

Акт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Інформація про кількість голосуючих акцій.

Інформація про кількість голосуючих акцій.

Повідомлення про Загальні збори акціонерів.

Звіт про власний капітал за 2017 рік.

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік.

Фінансові результати за 2017 рік.

Баланс за 2017 рік.

Статут 2017p.

Протокол ЗЗА-2017 № 22.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.04.2017р..

Положення про  Загальні збори акціонерів.

Положення про Наглядову Раду.

Положення про одноосібний виконавчий орган.

Положення про Ревізійну Комісію.

Річний звіт за 2016 р.

Акт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р.

Звiт про рух грошових коштiв за 2016р.

Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Звіт про власний капітал за 2016р.

Звіт про фінансові результати за 2016р.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект Положення про  Загальні збори акціонерів.

Проект Положення про Наглядову раду.

Проект Статуту.

Проект Положення про Ревізійну комісію.

Проект Положення про одноосібний виконавчий орган.

Звіт Директора за 2016 рік.

Протокол Загальних зборів акціонерів № 21 від 14.04.2016р.

Річна інформація емітента за 2015 рік.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 14.04.2016р.

Умови на яких пропонується укласти договори з членами НР.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.03.2016р.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2015р

Примітки до річної фінансової звітності за 2015р.

Повідомлення ЗЗА-2016 рік

Звіт Директора за 2015 рік

Звіт Наглядової ради за 2015 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Акт Ревізійної комісії за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 12.10.2015р.

Протокол №20 чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.04.2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність  ПАТ "КЗШВ "Столичний" за 2014 рік

Звіт Наглядової ради ПАТ "КЗШВ "Столичний" за 2014 рік

Акт Перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ«КЗШВ «Столичний» за 2014 рік

Баланс ПАТ КЗШВ Столичний за 2014 рік

Звіт про фінансові результати ПАТ КЗШВ Столичний за 2014 рік

Звіт про рух грошових коштів ПАТ КЗШВ Столичний за 2014 рік

Звіт про власний капітал ПАТ КЗШВ Столичний за 2014 рік

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів у 2015 рік 

Протокол ЗЗА № 19 від 10.04.2014 рік

Річний звіт 2013 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.04.2014 рік

Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2013 рік

Акт Перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ«КЗШВ «Столичний» за 2013 рік

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2013 рік

Баланс ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Звіт про фінансові результати ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Звіт про рух грошових коштів ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Звіт про власний капітал ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Додаток до приміток річної фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Примітки до річної фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2013 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.03.2014р.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів у 2014р.

Положення про Наглядову раду ПАТ КЗШВ Столичний

Положення про Ревізійну комісію ПАТ КЗШВ Столичний

Положення про одноосібний виконавчий орган ПАТ КЗШВ Столичний

Положення про загальні збори ПАТ КЗШВ Столичний

Статут ПАТ КЗШВ Столичний 2 частина

Статут ПАТ КЗШВ Столичний 1 частина

Протокол №18 чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2013

Річний звіт 2012 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 18.04.2013 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.04.2013 

Умови на яких пропонується укласти договори з членами Наглядової ради ПАТ КЗШВ Столичний

Додаток до приміток річної фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Примітки до річної фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Звіт про власний капітал ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Звіт про рух коштів ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Звіт про фінансові результати ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Баланс ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Звіт Наглядової ради ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Звіт Дирекції про фінансово-господарську діяльність  ПАТ КЗШВ Столичний за 2012 рік

Акт перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ КЗШВ Столичний

Загальні збори акціонерів

Річний звіт 2011рік

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 12.04.2012

Акт ревізійної комісії за 2011 рік

Баланс ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Додаток до приміток річної фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Звіт про фінансові результати ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Примітки до фінансової звітності ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Звіт про рух коштів ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Звіт про власний капітал ПАТ КЗШВ Столичний за 2011 рік

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ КЗШВ Столичний

Протокол №16 чергових загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2011